Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

مدارک پزشکی (3) و (4)

 • منبع درسی دانشجویان و اساتید رشته مدارک پزشکی پس از کتاب مدارک پزشکی (1) و (2) با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف این رشته و بر اساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 • بیان مطالب به گونه ایست که علاوه بر دانشجویان کلیه مقاطع رشته مدارک پزشکی برای مدیران بخش مدارک پزشکی و مدیران بیمارستان و سایر حرف پیراپزشکی قابل استفاده می باشد. 
 • این کتاب دارای فرم های استاندارد مدارک پزشکی که توسط گروه مدارک پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده می باشد.
 • برای تدوین این کتاب از آخرین و تازه ترین متون انتشار یافته در زمینه مدارک پزشکی استفاده شده است.
 • نظر به اینکه آخرین عنوان سرفصل مدارک پزشکی (4)، پیشرفت بخش های پزشکی در آینده می باشد، لذا نهایت کوشش در تهیه آخرین پیشرفت های مدارک پزشکی نظیر HIS و EMR و ... به عمل آمده است.
 • ویرایش علمی کتاب " قسمت هایی که مربوط به علم پزشکی می باشد" توسط دو پزشک متخصص و فوق تخصص انجام گرفته است. 
 • نویسندگان : اباذر حاجوی ، معصومه سرباز ، نسرین مرادی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 472
 • شابک:
 • 978-964-6715-99-0

_____________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب مدارک پزشکی (3) و (4) از اینجا

 

ناموجود
 • منبع درسی دانشجویان و اساتید رشته مدارک پزشکی پس از کتاب مدارک پزشکی (1) و (2) با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف این رشته و بر اساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 • بیان مطالب به گونه ایست که علاوه بر دانشجویان کلیه مقاطع رشته مدارک پزشکی برای مدیران بخش مدارک پزشکی و مدیران بیمارستان و سایر حرف پیراپزشکی قابل استفاده می باشد. 
 • این کتاب دارای فرم های استاندارد مدارک پزشکی که توسط گروه مدارک پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده می باشد.
 • برای تدوین این کتاب از آخرین و تازه ترین متون انتشار یافته در زمینه مدارک پزشکی استفاده شده است.
 • نظر به اینکه آخرین عنوان سرفصل مدارک پزشکی (4)، پیشرفت بخش های پزشکی در آینده می باشد، لذا نهایت کوشش در تهیه آخرین پیشرفت های مدارک پزشکی نظیر HIS و EMR و ... به عمل آمده است.
 • ویرایش علمی کتاب " قسمت هایی که مربوط به علم پزشکی می باشد" توسط دو پزشک متخصص و فوق تخصص انجام گرفته است. 
 • نویسندگان : اباذر حاجوی ، معصومه سرباز ، نسرین مرادی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 472
 • شابک:
 • 978-964-6715-99-0

_____________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب مدارک پزشکی (3) و (4) از اینجا

 

ناموجود1 2 3 4 5