Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کلید طلایی اینترنت

 • کتاب کلید طلایی اینترنت شامل دایره المعارف موضوعی برترین آدرس های اینترنت در علوم تخصصی و عمومی
 • راهنمای کامل برترین آدرس های اینترنتی ، صرفه جویی در وقت و هزینه دانلود نمودن اطلاعات ، ابزاری راهگشا جهت جستجوی اطلاعات در اینترنت
 • هر یک از عناوین مجموعه کتاب های هشت جلدی کلید طلایی اینترنت عبارتند از :
 • نسخه تخصصی فناوری اطلاعات و علوم رایانه ای
 • نسخه تخصصی آموزش و پرورش
 • نسخه تخصصی دانشگاه ها و آموزش عالی
 • نسخه تخصصی اقتصاد و تجارت
 • نسخه تخصصی اخبار و مراجع
 • نسخه تخصصی کودکان و نوجوانان
 • نسخه تخصصی  رایگان ها در اینترنت
 • نسخه تخصصی علوم پزشکی و بهداشت تغذیه
 • نسخه تخصصی علوم پایه (فیزیک، شیمی و ...)
 • نسخه تخصصی علوم فنی و مهندسی
 •  نسخه عمومی
 • نویسندگان : دکتر فرزان مجیدفر ، مهندس فرشاد مجیدفر ، مهندس فرشید مجیدفر ، دکتر فرهت مجیدفر
 • قطع : رقعی
 • قیمت درج شده مربوط به یک عنوان می باشد. لطفا عنوان مورد نظر خود را پس از تکمیل فرایند خرید در بخش توضیحات خریدار ، درج نمائید.

 

ناموجود
 • کتاب کلید طلایی اینترنت شامل دایره المعارف موضوعی برترین آدرس های اینترنت در علوم تخصصی و عمومی
 • راهنمای کامل برترین آدرس های اینترنتی ، صرفه جویی در وقت و هزینه دانلود نمودن اطلاعات ، ابزاری راهگشا جهت جستجوی اطلاعات در اینترنت
 • هر یک از عناوین مجموعه کتاب های هشت جلدی کلید طلایی اینترنت عبارتند از :
 • نسخه تخصصی فناوری اطلاعات و علوم رایانه ای
 • نسخه تخصصی آموزش و پرورش
 • نسخه تخصصی دانشگاه ها و آموزش عالی
 • نسخه تخصصی اقتصاد و تجارت
 • نسخه تخصصی اخبار و مراجع
 • نسخه تخصصی کودکان و نوجوانان
 • نسخه تخصصی  رایگان ها در اینترنت
 • نسخه تخصصی علوم پزشکی و بهداشت تغذیه
 • نسخه تخصصی علوم پایه (فیزیک، شیمی و ...)
 • نسخه تخصصی علوم فنی و مهندسی
 •  نسخه عمومی
 • نویسندگان : دکتر فرزان مجیدفر ، مهندس فرشاد مجیدفر ، مهندس فرشید مجیدفر ، دکتر فرهت مجیدفر
 • قطع : رقعی
 • قیمت درج شده مربوط به یک عنوان می باشد. لطفا عنوان مورد نظر خود را پس از تکمیل فرایند خرید در بخش توضیحات خریدار ، درج نمائید.

 

ناموجود1 2 3 4 5