Top

معرفی و سفارش کتاب خودآموز تصویری مکالمه زبان انگلیسی آمریکایی اثر فاطمه محمدی شیخلر انتشارات زبان مهر

کتاب خودآموز تصویری مکالمه زبان انگلیسی آمریکایی، کتابی با موضوع آموزش زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی است که توسط فاطمه محمدی شیخلر تالیف شده است. در این کتاب ، زبان انگلیسی آمریکایی با ذکر گفتگوهای ساده و روزمره در مکان های مختلف تدریس می شود. همچنین واژگان پرکاربرد در زبان انگلیسی آمریکایی نیز به همراه تصاویر آموزش داده می شود. در این کتاب خلاصه دستور زبان انگلیسی به همراه نکات گرامری بیان شده است.

سی دی فایل صوتی متن کتاب همراه با کتاب موجود است. بدین ترتیب خواننده می تواند همزمان با مطالعه کتاب به صدای تلفظ واژگان گوش کند و مهارت شنیداری خود را تقویت نماید.

_____________________________________________

  • نویسنده : فاطمه محمدی شیخلر
  • قطع : رقعی
  • تعداد صفحات: 568
  • شابک : 9786226373173
کتاب خودآموز تصویری مکالمه زبان انگلیسی آمریکایی، کتابی با موضوع آموزش زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی است که توسط فاطمه محمدی شیخلر تالیف شده است. در این کتاب ، زبان انگلیسی آمریکایی با ذکر گفتگوهای ساده و روزمره در مکان های مختلف تدریس می شود. همچنین واژگان پرکاربرد در زبان انگلیسی آمریکایی نیز به همراه تصاویر آموزش داده می شود. در این کتاب خلاصه دستور زبان انگلیسی به همراه نکات گرامری بیان شده است.

سی دی فایل صوتی متن کتاب همراه با کتاب موجود است. بدین ترتیب خواننده می تواند همزمان با مطالعه کتاب به صدای تلفظ واژگان گوش کند و مهارت شنیداری خود را تقویت نماید.

_____________________________________________

  • نویسنده : فاطمه محمدی شیخلر
  • قطع : رقعی
  • تعداد صفحات: 568
  • شابک : 97862263731731 2 3 4 5