Top

فرهنگ اصطلاحات و ضرب المثل های آلمانی و معادل های فارسی آن اثر م.ص.پویازند

این کتاب شامل بیش از 1000 اصطلاح و عبارت و ضرب المثل در زبان آلمانی و معادل فارسی آنهاست. در این کتاب می توانید کاربرد اصطلاحات آلمانی را در جملات آلمانی ببینید و ترجمه آن را به صورت مفهومی درک کنید.

 • مجموعه ای از ضرب المثل ها و اصطلاحات به کار رفته در گفتار و نوشتار
 • متشکل از دو بخش:
 • اصطلاحات و ضرب المثل های آلمانی تنظیم شده بر پایه واژه ها یا سرواژه ها
 • اصطلاحات و ضرب المثل ها به ترتیب الفبای معادل های فارسی اصطلاحات و ضرب المثل های آلمانی 
 • ______________________________________________
 • نویسنده : م.ص.پویازند
 • قطع: رقعی
 • تعداد صفحات : 204
 • شابک: 9789646715639
این کتاب شامل بیش از 1000 اصطلاح و عبارت و ضرب المثل در زبان آلمانی و معادل فارسی آنهاست. در این کتاب می توانید کاربرد اصطلاحات آلمانی را در جملات آلمانی ببینید و ترجمه آن را به صورت مفهومی درک کنید.

 • مجموعه ای از ضرب المثل ها و اصطلاحات به کار رفته در گفتار و نوشتار
 • متشکل از دو بخش:
 • اصطلاحات و ضرب المثل های آلمانی تنظیم شده بر پایه واژه ها یا سرواژه ها
 • اصطلاحات و ضرب المثل ها به ترتیب الفبای معادل های فارسی اصطلاحات و ضرب المثل های آلمانی 
 • ______________________________________________
 • نویسنده : م.ص.پویازند
 • قطع: رقعی
 • تعداد صفحات : 204
 • شابک: 97896467156391 2 3 4 5