نمایشگاه مجازی قرآن کریم

 

با حضور موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر بعنوان یکی از زیرمجموعه های گروه انتشارات جهان رایانه ، کتاب های این موسسه با تخفیف ویژه درنمایشگاه مجازی قرآن کریم عرضه می شوند. فهرست کتاب های این انتشارات در نمایشگاه قرآن به شرح زیر است. علاقمندان برای خرید این کتاب ها می توانند به سایت نمایشگاه مجازی قرآن کریم به نشانی http://book.icfi.ir مراجعه کنند.

 فهرست کتاب های انتشارات جهان رایانه در نمایشگاه مجازی قرآن کریم