16512

انتشار کتاب های مدیریت در بیمارستان 1 و مدیریت منابع انسانی در بیمارستان

کتاب مدیریت منابع انسانی در بیمارستانکتاب مدیریت در بیمارستان 1 تالیف دکتر اباسط میرزایی فاطمه میرپارسا

 

انتشارات جهان رایانه دو جلد کتاب پزشکی با موضوع مدیریت بیمارستان منتشر کرده است. این کتاب ها بنام مدیریت در بیمارستان 1 و مدیریت منابع انسانی در بیمارستان توسط آقای دکتر اباسط میرزایی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و سرکار خانم فاطمه میرپارسا تالیف شده است. مطالعه هر دو کتاب بعنوان منابع درسی به دانشجویان رشته پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی توصیه می گردد.

 

برای معرفی و سفارش کتاب مدیریت در بیمارستان 1 اینجا کلیک کنید.

 

برای معرفی و سفارش کتاب مدیریت منابع انسانی در بیمارستان اینجا کلیک کنید.