شرکت جهان رایانه در بخش زبان نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان شرکت نموده است. مجموعه فرهنگ های زبان آموزی پیشرو آریان پور و سایر کتب زبان آموزی، از جمله محصولات ارائه شده در غرفه جهان رایانه می باشد. این نمایشگاه تا پایان هفته جاری در شهر زاهدان برپا خواهد بود.

 

نمایشپاه کتاب زاهدان