گروه نشر دیجیتالی و نرم افزاری جهان رایانه با محصولات متنوع زبان آموزی ، از جمله فرهنگ های آریان پور (در قالب انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی ، دوسویه) و همچنین سایر کتب زبان آموزی ، در نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان میزبان علاقمندان به آموزش زبان است. این نمایشگاه تا تا پایان هفته جاری در محل دائمی نمایشگاه های هرمزگان به آدرس بندر عباس- سه راه جهان بار- بلوار جمهوری اسلامی برپاخواهد بود.

 

نمایشگاه کتاب هرمزگان - بندر عباس