شرکت نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین در ادامه حضور پیاپی خود در نمایشگاه های استانی ، پس از نمایشگاه کتاب گرگان در نمایشگاه کتاب تبریز حضور دارد. در این غرفه کتاب های فرهنگ لغت از جمله کتاب دیکشنری هفت جلدی آریانپور ، دیکشنری چهار جلدی فارسی به انگلیسی آریانپور، کتاب دیکشنری همراه آریانپور ، کتاب دیکشنری همسفر آریانپور و سایر فرهنگ ها به علاقمندان عرضه می شود. این نمایشگاه تا پایان هفته جاری در شهر تبریز پذیرای علاقمندان می باشد.

نمایشگاه کتاب تبریز