شرکت جهان رایانه مطابق هر ساله ، محصولات خود را در نمایشگاه کتاب استانی کرمان عرضه می کند.