شرکت جهان رایانه در آغاز حضور خود در نمایشگاه کتاب استانی سال 97 ، در بخش زبان نمایشگاه کتاب استانی آذربایجان غربی واقع در شهر ارومیه حضور دارد. مجموعه فرهنگ های پیشرو آریان پور و سایر کتب آموزش زبان از جمله آثار ارائه شده در غرفه جهان رایانه می باشد. این نمایشگاه تا دوشنبه هفته جاری در شهر ارومیه برپا خواهد بود.