شرکت جهان رایانه در ادامه حضور خود در نمایشگاه های کتاب استانی ، پس از نمایشگاه های خرم آباد ، کرمان ، شهر کرد و تبریز ، در شهر شیراز پذیرای حضور علاقمندان است. غرفه جهان رایانه در بخش زبان نمایشگاه کتاب شیراز تا پایان هفته برقرار بوده و کلیه کتاب های زبان آموزی این شرکت از جمله مجموعه کتاب های دیکشنری آریان پور جهت بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه کتاب شیراز