این فلش کارت های کمک درسی حاویِ بیش از 150 صفحه کارت رنگی هستند که روی هر کارت سوالات مهم درسی و پشت هر کارت پاسخ سوالات نوشته شده.

شما می تونید سوالات رو به ترتیب مرور کنید و پاسخ سوالات رو یاد بگیرید تا برای امتحانات آماده باشید.

همه کارت ها به ترتیب فصل های کتاب درسی شماره گذاری شده و پاسخ سوالات مهم با تصاویر رنگی توضیح داده میشه.

حالا شما می تونید فلش کارت رو باز کنید و کارت ها رو به راحتی از محل برش خورده جدا کنید.

 جعبه فلش کارت رو هم برش بدید تا کارت ها رو به راحتی جاگذاری کنید.