16512

دسترسی به دیکشنری فارسی به انگلیسی در نرم افزار آریان پور 2020

دسترسی به دیکشنری فارسی به انگلیسی در نرم افزار دیکشنری آریان پور 2020

 

دسترسی به دیکشنری فارسی به انگلیسی در نرم افزار آریان پور 2020 فراهم شد.

حالا همه کاربران آریان پور می توانند کلمات فارسی را جستجو کرده و ترجمه آن را بر مبنای فرهنگ همراه آریان پور مشاهده کنند.

همچنین شما می توانید به مثال های کلمات در جملات فارسی و معانی انگلیسی آنها دسترسی داشته باشید.