Top

بسته حقیقت خلقت از نگاه قرآن کریم

  • این مجموعه حاوی 363 فیلم کوتاه علمی و تاریخی هست که در آیات قرآن کریم به اونها اشاره شده و توسط انتشارات جهان رایانه هم منتشر شده.

    این فیلم ها در 60 موضوع دسته بندی شده و برای هر موضوع 4 تا 5 فیلم کوتاه به همراه آیات مرتبط پخش میشه.

    بعنوان مثال آیه شماره 60 سوره نمل درباره آفرینش درختان هست و شما می تونید به 4 فیلم کوتاه درباره معجزه آفرینش درختان دسترسی داشته باشید.

این مجموعه حاوی 6 دی وی دی هست که شامل سه عدد نرم افزار مخصوص رایانه و سه عدد DVD مخصوص دستگاه ویدئو هست.

عناوین این فیلم ها عبارتند از :

الهام دانش بایومتری از طبیعت، تکنولوژی در طبیعت، معجزات قرآن، شناخت خدا از طریق برهان، قرآن راهنمای علم، تفکر عمیق، حقیقت زندگی در این جهان، آفرینش موجودات، نگرشی برای فهم آدمی، امتحان الهی، اقوام نابود شده، معجزات خلقت انسان، نوع دوستی در طبیعت، راه نجات، ارزش های قرآنی، کاوشی در طبیعت، اقوام نابود شده 2، آفرینش هستی، نام های خداوند، حقیقت آفرینش، سیاره معجزات

 معجزات حواس آدمی، معجزه تنفس، نظام آسمان ها، معجزه در برگ ها،  معجزه در نباتات، نشانه های روشن، در پس پرده جنگ ها، عظمت آفرینش دریاها، پاسخ هایی از قرآن، معجزات الهی در آفرینش مورچه ها،معجزات خداوند در آفرینش یک سلول، شگفتی آفرینش و سقوط داروینیسم، سیاره شگفتی ها (قسمت دوم) ، همزیستی در میان گیاهان، معجزاتی در اعماق دریاها، شکفتی آفرینش گل ها، معجزه آفرینش پرنده ها، حیوانات مهاجر (1) ، زمین سیاره شگفتی، حیوانات مهاجر (2)

معجزه آفرینش درختان، همکاری و هماهنگی در میان موجودات، مغز شگفت انگیز دانه ها، چرخه زندگی در طبیعت، اعجاز در آفرینش، دانش در طبیعت، طبیعت، الگویی شگرف، شگفتی هایی در اعماق دریاها، شیوه های تدافعی شگفت انگیز در طبیعت، معجزه حرکت، آتش فشان هایی در بستر دریا، پرندگان، پاسخ هایی از قرآن 2 ، پاسخ هایی از قرآن 3 ، مکه، مادر شهرها، رفتار مومنان راستین 1 ، رفتار مومنان راستین 2، حضرت محمد (ص)، حضرت یوسف (ص)، نشانه هایی در موجودات زنده

 

 

 

با سفارش این نرم افزار، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

 

 

قیمت: 99000 تومان
قیمت برای شما: 79200 تومان
  • این مجموعه حاوی 363 فیلم کوتاه علمی و تاریخی هست که در آیات قرآن کریم به اونها اشاره شده و توسط انتشارات جهان رایانه هم منتشر شده.

    این فیلم ها در 60 موضوع دسته بندی شده و برای هر موضوع 4 تا 5 فیلم کوتاه به همراه آیات مرتبط پخش میشه.

    بعنوان مثال آیه شماره 60 سوره نمل درباره آفرینش درختان هست و شما می تونید به 4 فیلم کوتاه درباره معجزه آفرینش درختان دسترسی داشته باشید.

این مجموعه حاوی 6 دی وی دی هست که شامل سه عدد نرم افزار مخصوص رایانه و سه عدد DVD مخصوص دستگاه ویدئو هست.

عناوین این فیلم ها عبارتند از :

الهام دانش بایومتری از طبیعت، تکنولوژی در طبیعت، معجزات قرآن، شناخت خدا از طریق برهان، قرآن راهنمای علم، تفکر عمیق، حقیقت زندگی در این جهان، آفرینش موجودات، نگرشی برای فهم آدمی، امتحان الهی، اقوام نابود شده، معجزات خلقت انسان، نوع دوستی در طبیعت، راه نجات، ارزش های قرآنی، کاوشی در طبیعت، اقوام نابود شده 2، آفرینش هستی، نام های خداوند، حقیقت آفرینش، سیاره معجزات

 معجزات حواس آدمی، معجزه تنفس، نظام آسمان ها، معجزه در برگ ها،  معجزه در نباتات، نشانه های روشن، در پس پرده جنگ ها، عظمت آفرینش دریاها، پاسخ هایی از قرآن، معجزات الهی در آفرینش مورچه ها،معجزات خداوند در آفرینش یک سلول، شگفتی آفرینش و سقوط داروینیسم، سیاره شگفتی ها (قسمت دوم) ، همزیستی در میان گیاهان، معجزاتی در اعماق دریاها، شکفتی آفرینش گل ها، معجزه آفرینش پرنده ها، حیوانات مهاجر (1) ، زمین سیاره شگفتی، حیوانات مهاجر (2)

معجزه آفرینش درختان، همکاری و هماهنگی در میان موجودات، مغز شگفت انگیز دانه ها، چرخه زندگی در طبیعت، اعجاز در آفرینش، دانش در طبیعت، طبیعت، الگویی شگرف، شگفتی هایی در اعماق دریاها، شیوه های تدافعی شگفت انگیز در طبیعت، معجزه حرکت، آتش فشان هایی در بستر دریا، پرندگان، پاسخ هایی از قرآن 2 ، پاسخ هایی از قرآن 3 ، مکه، مادر شهرها، رفتار مومنان راستین 1 ، رفتار مومنان راستین 2، حضرت محمد (ص)، حضرت یوسف (ص)، نشانه هایی در موجودات زنده

 

 

 

با سفارش این نرم افزار، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

 

 

قیمت: 99000 تومان
قیمت برای شما: 79200 تومان1 2 3 4 5