Top

بسته حقیقت خلقت از نگاه قرآن کریم

 • شامل 3 عدد لوح فشرده نرم افزار های حقیقت خلقت 1 و 2 و 3 ، قابل نصب بر روی ویندوز 7 و ویندوز 8 به همراه 3 عدد لوح فشرده قابل اجرا در دستگاه ویدیو پخش خانگی به همراه دفترچه راهنما 
 • بیش از 50 ساعت فیلم در رابطه با اسرار آفرینش انسان و جهان از دیدگاه آیات قرآن کریم در قالب 300 موضوع مختلف علمی
 • لوح فشرده حقیقت خلقت 1 شامل :
 • الهام دانش بایومتری از طبیعت، تکنولوژی در طبیعت، معجزات قرآن، شناخت خدا از طریق برهان، قرآن راهنمای علم، تفکر عمیق، حقیقت زندگی در این جهان، آفرینش موجودات، نگرشی برای فهم آدمی، امتحان الهی، اقوام نابود شده، معجزات خلقت انسان، نوع دوستی در طبیعت، راه نجات، ارزش های قرآنی، کاوشی در طبیعت، اقوام نابود شده 2، آفرینش هستی، نام های خداوند، حقیقت آفرینش، سیاره معجزات
 • لوح فشرده حقیقت خلقت 2 شامل :
 •  معجزات حواس آدمی، معجزه تنفس، نظام آسمان ها، معجزه در برگ ها،  معجزه در نباتات، نشانه های روشن، در پس پرده جنگ ها، عظمت آفرینش دریاها، پاسخ هایی از قرآن، معجزات الهی در آفرینش مورچه ها،معجزات خداوند در آفرینش یک سلول، شگفتی آفرینش و سقوط داروینیسم، سیاره شگفتی ها (قسمت دوم) ، همزیستی در میان گیاهان، معجزاتی در اعماق دریاها، شکفتی آفرینش گل ها، معجزه آفرینش پرنده ها، حیوانات مهاجر (1) ، زمین سیاره شگفتی، حیوانات مهاجر (2)
 • لوح فشرده حقیقت خلقت 3  شامل :
 • معجزه آفرینش درختان، همکاری و هماهنگی در میان موجودات، مغز شگفت انگیز دانه ها، چرخه زندگی در طبیعت، اعجاز در آفرینش، دانش در طبیعت، طبیعت، الگویی شگرف، شگفتی هایی در اعماق دریاها، شیوه های تدافعی شگفت انگیز در طبیعت، معجزه حرکت، آتش فشان هایی در بستر دریا، پرندگان، پاسخ هایی از قرآن 2 ، پاسخ هایی از قرآن 3 ، مکه، مادر شهرها، رفتار مومنان راستین 1 ، رفتار مومنان راستین 2، حضرت محمد (ص)، حضرت یوسف (ص)، نشانه هایی در موجودات زنده

 

 
 • شامل 3 عدد لوح فشرده نرم افزار های حقیقت خلقت 1 و 2 و 3 ، قابل نصب بر روی ویندوز 7 و ویندوز 8 به همراه 3 عدد لوح فشرده قابل اجرا در دستگاه ویدیو پخش خانگی به همراه دفترچه راهنما 
 • بیش از 50 ساعت فیلم در رابطه با اسرار آفرینش انسان و جهان از دیدگاه آیات قرآن کریم در قالب 300 موضوع مختلف علمی
 • لوح فشرده حقیقت خلقت 1 شامل :
 • الهام دانش بایومتری از طبیعت، تکنولوژی در طبیعت، معجزات قرآن، شناخت خدا از طریق برهان، قرآن راهنمای علم، تفکر عمیق، حقیقت زندگی در این جهان، آفرینش موجودات، نگرشی برای فهم آدمی، امتحان الهی، اقوام نابود شده، معجزات خلقت انسان، نوع دوستی در طبیعت، راه نجات، ارزش های قرآنی، کاوشی در طبیعت، اقوام نابود شده 2، آفرینش هستی، نام های خداوند، حقیقت آفرینش، سیاره معجزات
 • لوح فشرده حقیقت خلقت 2 شامل :
 •  معجزات حواس آدمی، معجزه تنفس، نظام آسمان ها، معجزه در برگ ها،  معجزه در نباتات، نشانه های روشن، در پس پرده جنگ ها، عظمت آفرینش دریاها، پاسخ هایی از قرآن، معجزات الهی در آفرینش مورچه ها،معجزات خداوند در آفرینش یک سلول، شگفتی آفرینش و سقوط داروینیسم، سیاره شگفتی ها (قسمت دوم) ، همزیستی در میان گیاهان، معجزاتی در اعماق دریاها، شکفتی آفرینش گل ها، معجزه آفرینش پرنده ها، حیوانات مهاجر (1) ، زمین سیاره شگفتی، حیوانات مهاجر (2)
 • لوح فشرده حقیقت خلقت 3  شامل :
 • معجزه آفرینش درختان، همکاری و هماهنگی در میان موجودات، مغز شگفت انگیز دانه ها، چرخه زندگی در طبیعت، اعجاز در آفرینش، دانش در طبیعت، طبیعت، الگویی شگرف، شگفتی هایی در اعماق دریاها، شیوه های تدافعی شگفت انگیز در طبیعت، معجزه حرکت، آتش فشان هایی در بستر دریا، پرندگان، پاسخ هایی از قرآن 2 ، پاسخ هایی از قرآن 3 ، مکه، مادر شهرها، رفتار مومنان راستین 1 ، رفتار مومنان راستین 2، حضرت محمد (ص)، حضرت یوسف (ص)، نشانه هایی در موجودات زنده

 

 1 2 3 4 5