Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

نرم افزار قرآن و علوم روز

نرم افزار قرآن و علوم روز با هدف آشنایی رشته های مختلف دانشگاهی با جنبه های علمی آیات قرآن کریم طراحی شده است. این رشته های دانشگاهی عبارتست از : پزشکی ، روانشناسی ، علوم طبیعی ، ادب و هنر ، مدیریت و علوم سیاسی ، اقتصاد و حقوق. در این نرم افزار برای هر یک از این رشته های دانشگاهی ، فیلم های مستند بهمراه متون کتاب های ارزشمند تالیف شده توسط بنیاد علوم و معارف قرآن کریم به نمایش گذاشته می شود. همچنین نمایش موضوعات مختلف آیات قرآن کریم در قالب نمای درختی (درختواره طبقه بندی موضوعی آیات قرآن کریم) و تلاوت با صوت قاریان برتر و دعاهای قرآنی از جمله بخش های دیگر این نرم افزار است. در این مجموعه بالغ بر 50 ساعت فیلم و انیمیشن قرار داده شده است و بیان می کند که تا چه حد علوم وامدار قرآن هستند و می توان جنبه های علمی اعجاز قرآن کریم را حس کرد. این نرم افزار که حاصل سال ها تحقیقات علمی بر روی رشته های مختلف بوده، توسط گروه تحقیق و پژوهش جهان رایانه طراحی و تولید شده و در قالب 3 عدد دی وی دی قابل نصب بر روی ویندوز های جدید است.
نرم افزار قرآن و علوم روز با هدف آشنایی رشته های مختلف دانشگاهی با جنبه های علمی آیات قرآن کریم طراحی شده است. این رشته های دانشگاهی عبارتست از : پزشکی ، روانشناسی ، علوم طبیعی ، ادب و هنر ، مدیریت و علوم سیاسی ، اقتصاد و حقوق. در این نرم افزار برای هر یک از این رشته های دانشگاهی ، فیلم های مستند بهمراه متون کتاب های ارزشمند تالیف شده توسط بنیاد علوم و معارف قرآن کریم به نمایش گذاشته می شود. همچنین نمایش موضوعات مختلف آیات قرآن کریم در قالب نمای درختی (درختواره طبقه بندی موضوعی آیات قرآن کریم) و تلاوت با صوت قاریان برتر و دعاهای قرآنی از جمله بخش های دیگر این نرم افزار است. در این مجموعه بالغ بر 50 ساعت فیلم و انیمیشن قرار داده شده است و بیان می کند که تا چه حد علوم وامدار قرآن هستند و می توان جنبه های علمی اعجاز قرآن کریم را حس کرد. این نرم افزار که حاصل سال ها تحقیقات علمی بر روی رشته های مختلف بوده، توسط گروه تحقیق و پژوهش جهان رایانه طراحی و تولید شده و در قالب 3 عدد دی وی دی قابل نصب بر روی ویندوز های جدید است.1 2 3 4 5