Top

کتاب اقتصاد اینترنت اثر حسن توانایان فرد

کتاب اقتصاد اینترنت ، کتابی است که به اقتصاد در عصر جدید ( اقتصاد دانش محور) می پردازد و توسط دکتر حسن توانایان فرد تالیف شده و توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است . متون مربوط به اقتصاد جدید مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به مرحله توسعه یافتگی ایران و در حد امکان بومی سازی آن انجام شده است.

 • در این کتاب ، خواننده با مباحث مطروحه اقتصاد الکترونیکی که در ایران و جهان وجود دارد و مورد مطالعه قرار گرفته و به صورت منظم آورده شده است آشنا می شود و همچنین با یک الگوی اجرایی در جهت آماده سازی شرایط برای استقرار اقتصاد الکترونیکی در ایران آشنا خواهد شد. 
 • کتاب حاضر پیرامون اقتصاد الکترونیکی به صورت توصیفی یعنی آنچه به لاتین آن را New Economy می گویند انجام شده است و گام بعد باید در راه تحقیق و تدوین علم اقتصاد الکترونیکی درون زا انجام شود یعنی آنچه به لاتین New Economics گفته می شود.
 • کتاب پیش روی شما تجربه و نمونه ای است از بومی سازی دانش غربی به جای ترجمه ی مستقیم منابع علمی اقتصادی از غرب که بیان اقتصاد غرب است تا اقتصاد ایران.
 • در کتاب حاضر سعی شده است از فرهنگ قالب ایران یعنی فرهنگ غنی اسلامی نیز بهره گرفته شود که آن را در بخش روش اسلامی تولید دانش مطالعه می فرمایید.
 • نویسنده : دکتر حسن توانایان فرد
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 449
 • شابک: 9789647702775

 

با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

 

قیمت: 99000 تومان
قیمت برای شما: 79200 تومان
کتاب اقتصاد اینترنت ، کتابی است که به اقتصاد در عصر جدید ( اقتصاد دانش محور) می پردازد و توسط دکتر حسن توانایان فرد تالیف شده و توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است . متون مربوط به اقتصاد جدید مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به مرحله توسعه یافتگی ایران و در حد امکان بومی سازی آن انجام شده است.

 • در این کتاب ، خواننده با مباحث مطروحه اقتصاد الکترونیکی که در ایران و جهان وجود دارد و مورد مطالعه قرار گرفته و به صورت منظم آورده شده است آشنا می شود و همچنین با یک الگوی اجرایی در جهت آماده سازی شرایط برای استقرار اقتصاد الکترونیکی در ایران آشنا خواهد شد. 
 • کتاب حاضر پیرامون اقتصاد الکترونیکی به صورت توصیفی یعنی آنچه به لاتین آن را New Economy می گویند انجام شده است و گام بعد باید در راه تحقیق و تدوین علم اقتصاد الکترونیکی درون زا انجام شود یعنی آنچه به لاتین New Economics گفته می شود.
 • کتاب پیش روی شما تجربه و نمونه ای است از بومی سازی دانش غربی به جای ترجمه ی مستقیم منابع علمی اقتصادی از غرب که بیان اقتصاد غرب است تا اقتصاد ایران.
 • در کتاب حاضر سعی شده است از فرهنگ قالب ایران یعنی فرهنگ غنی اسلامی نیز بهره گرفته شود که آن را در بخش روش اسلامی تولید دانش مطالعه می فرمایید.
 • نویسنده : دکتر حسن توانایان فرد
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 449
 • شابک: 9789647702775

 

با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

 

قیمت: 99000 تومان
قیمت برای شما: 79200 تومان1 2 3 4 5