Top

کتاب سازمان و مدیریت بیمارستان تالیف ابراهیم صدقیانی

سازمان و مدیریت بیمارستان یکی از کتاب های مهم در رشته پزشکی است که توسط دکتر ابراهیم صدقیانی تالیف شده است. این کتاب دو جلدی جزو منابع های درسی در دانشگاه های علوم پزشکی است. از جمله ویژگی های این کتاب عبارتند از :

 • تکنیک های ارائه شده در این کتاب از روش های متداول در کشورهای صنعتی پیشرفته در قلمرو بهداشت و درمان که دارای یک نظام بهداشتی و درمانی قابل استناد می باشند ، اقتباس و ارائه گردیده است.
 • در کلیه زمینه ها سعی شده است تا به پیشرفت ها و پدیده ها و نظریات جدید در قلمرو مدیریت و سازمان بیمارستان اشاره شود.
 • شیوه مدیریت مورد نظر به طور کلی در بیمارستان های غیرانتفاعی می باشد.
 • نقطه ضعف های موجود در اداره امور بیمارستان ها به بحث گذاشته شده است.
 • شامل تجزیه و تحلیل مثبت از سازمان و مدیریت آن می باشد.
 • روش های کار ، سازماندهی و مدیریت مناسب در بخش های پشتیبانی و تشخیص ذکر شده است.
 • ______________________________________
 • نویسنده : دکتر ابراهیم صدقیانی
 • قطع : وزیری
 • شابک دوره : 9789646715493

 

با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

 

سازمان و مدیریت بیمارستان یکی از کتاب های مهم در رشته پزشکی است که توسط دکتر ابراهیم صدقیانی تالیف شده است. این کتاب دو جلدی جزو منابع های درسی در دانشگاه های علوم پزشکی است. از جمله ویژگی های این کتاب عبارتند از :

 • تکنیک های ارائه شده در این کتاب از روش های متداول در کشورهای صنعتی پیشرفته در قلمرو بهداشت و درمان که دارای یک نظام بهداشتی و درمانی قابل استناد می باشند ، اقتباس و ارائه گردیده است.
 • در کلیه زمینه ها سعی شده است تا به پیشرفت ها و پدیده ها و نظریات جدید در قلمرو مدیریت و سازمان بیمارستان اشاره شود.
 • شیوه مدیریت مورد نظر به طور کلی در بیمارستان های غیرانتفاعی می باشد.
 • نقطه ضعف های موجود در اداره امور بیمارستان ها به بحث گذاشته شده است.
 • شامل تجزیه و تحلیل مثبت از سازمان و مدیریت آن می باشد.
 • روش های کار ، سازماندهی و مدیریت مناسب در بخش های پشتیبانی و تشخیص ذکر شده است.
 • ______________________________________
 • نویسنده : دکتر ابراهیم صدقیانی
 • قطع : وزیری
 • شابک دوره : 9789646715493

 

با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

 
1 2 3 4 5