Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کتاب مدارک پزشکی (3) و (4)

کتاب مدارک پزشکی (3) و (4) یکی از منابع درسی دانشجویان و اساتید رشته مدارک پزشکی پس از کتاب مدارک پزشکی (1) و (2) است . این کتاب توسط اباذر حاجوی ، معصومه سرباز و نسرین مرادی تالیف شده و حاوی دو بخش و پانزده فصل به شرح زیر است :

بخش اول : مدارک پزشکی (3)

فصل اول: مروری بر مدارک پزشکی 1 و 2

فصل دوم: اوراق تخصصی مدارک پزشکی

فصل سوم: گزارشات آزمایشگاهی

فصل چهارم: سر حرفه ای

فصل پنجم: رازداری بیمار در دفاتر پزشکی

فصل ششم: آموزش کارکنان بخش مدارک پزشکی

فصل هفتم: مدارک بهداشتی

بخش دوم : مدارک پزشکی (4)

فصل اول: برقراری ارتباط از طریق مدارک پزشکی

فصل دوم: نگهداری مدارک پزشکی

فصل سوم: سیستم فایلینگ و اندکس

فصل چهارم: مراقبت از بیمار و اثرآن روی مدارک پزشکی

فصل پنجم: سرویس هایی که از طریق منشی پزشکی داده می شود

فصل ششم: ارزیابی بخش مدارک پزشکی

فصل هفتم: طبقه بندی بیماری ها و اندکس های تشخیصی

فصل هشتم: مرتب کردن اطلاعات پزشکی

فصل نهم: نقش اطلاعات بهداشتی و درمانی در کنترل کیفیت مراقبت های درمانی

فصل دهم: سیستم اطلاعاتی بیمارستان

فصل یازدهم: بخش پذیرش

فصل دوازدهم: استاندارد کردن مدارک پزشکی

فصل سیزدهم: برنامه ریزی و سازماندهی بخش مدارک پزشکی

فصل چهاردهم: کامپیوتر و مدارک پزشکی

فصل پانزدهم: مدیریت بخش مدارک پزشکی

فصل شانزدهم: آمار بیمارستانی

 • بیان مطالب این کتاب  به گونه ایست که علاوه بر دانشجویان کلیه مقاطع رشته مدارک پزشکی برای مدیران بخش مدارک پزشکی و مدیران بیمارستان و سایر حرف پیراپزشکی قابل استفاده می باشد. 
 • این کتاب دارای فرم های استاندارد مدارک پزشکی که توسط گروه مدارک پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده می باشد.
 • برای تدوین این کتاب از آخرین و تازه ترین متون انتشار یافته در زمینه مدارک پزشکی استفاده شده است.
 • نظر به اینکه آخرین عنوان سرفصل مدارک پزشکی (4)، پیشرفت بخش های پزشکی در آینده می باشد، لذا نهایت کوشش در تهیه آخرین پیشرفت های مدارک پزشکی نظیر HIS و EMR و ... به عمل آمده است.
 • ویرایش علمی کتاب " قسمت هایی که مربوط به علم پزشکی می باشد" توسط دو پزشک متخصص و فوق تخصص انجام گرفته است. 

______________________________________________________

 • نویسندگان : اباذر حاجوی ، معصومه سرباز ، نسرین مرادی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 472
 • شابک: 9789646715998

 

قیمت: 195000 تومان
قیمت برای شما: 156000 تومان
کتاب مدارک پزشکی (3) و (4) یکی از منابع درسی دانشجویان و اساتید رشته مدارک پزشکی پس از کتاب مدارک پزشکی (1) و (2) است . این کتاب توسط اباذر حاجوی ، معصومه سرباز و نسرین مرادی تالیف شده و حاوی دو بخش و پانزده فصل به شرح زیر است :

بخش اول : مدارک پزشکی (3)

فصل اول: مروری بر مدارک پزشکی 1 و 2

فصل دوم: اوراق تخصصی مدارک پزشکی

فصل سوم: گزارشات آزمایشگاهی

فصل چهارم: سر حرفه ای

فصل پنجم: رازداری بیمار در دفاتر پزشکی

فصل ششم: آموزش کارکنان بخش مدارک پزشکی

فصل هفتم: مدارک بهداشتی

بخش دوم : مدارک پزشکی (4)

فصل اول: برقراری ارتباط از طریق مدارک پزشکی

فصل دوم: نگهداری مدارک پزشکی

فصل سوم: سیستم فایلینگ و اندکس

فصل چهارم: مراقبت از بیمار و اثرآن روی مدارک پزشکی

فصل پنجم: سرویس هایی که از طریق منشی پزشکی داده می شود

فصل ششم: ارزیابی بخش مدارک پزشکی

فصل هفتم: طبقه بندی بیماری ها و اندکس های تشخیصی

فصل هشتم: مرتب کردن اطلاعات پزشکی

فصل نهم: نقش اطلاعات بهداشتی و درمانی در کنترل کیفیت مراقبت های درمانی

فصل دهم: سیستم اطلاعاتی بیمارستان

فصل یازدهم: بخش پذیرش

فصل دوازدهم: استاندارد کردن مدارک پزشکی

فصل سیزدهم: برنامه ریزی و سازماندهی بخش مدارک پزشکی

فصل چهاردهم: کامپیوتر و مدارک پزشکی

فصل پانزدهم: مدیریت بخش مدارک پزشکی

فصل شانزدهم: آمار بیمارستانی

 • بیان مطالب این کتاب  به گونه ایست که علاوه بر دانشجویان کلیه مقاطع رشته مدارک پزشکی برای مدیران بخش مدارک پزشکی و مدیران بیمارستان و سایر حرف پیراپزشکی قابل استفاده می باشد. 
 • این کتاب دارای فرم های استاندارد مدارک پزشکی که توسط گروه مدارک پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده می باشد.
 • برای تدوین این کتاب از آخرین و تازه ترین متون انتشار یافته در زمینه مدارک پزشکی استفاده شده است.
 • نظر به اینکه آخرین عنوان سرفصل مدارک پزشکی (4)، پیشرفت بخش های پزشکی در آینده می باشد، لذا نهایت کوشش در تهیه آخرین پیشرفت های مدارک پزشکی نظیر HIS و EMR و ... به عمل آمده است.
 • ویرایش علمی کتاب " قسمت هایی که مربوط به علم پزشکی می باشد" توسط دو پزشک متخصص و فوق تخصص انجام گرفته است. 

______________________________________________________

 • نویسندگان : اباذر حاجوی ، معصومه سرباز ، نسرین مرادی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 472
 • شابک: 9789646715998

 

قیمت: 195000 تومان
قیمت برای شما: 156000 تومان1 2 3 4 5