Top

مدیریت کیفیت فراگیر در نظام بهداشت و درمان

 • کتاب مدیریت کیفیت فراگیر در نظام بهداشت و درمان ، یکی از منابع درسی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی است و حاوی بررسی ابعاد کیفیت در مدیریت نظام بهداشت و درمان است. این کتاب در چهارده فصل تدوین شده که عناوین آن عبارتند از:
 • فصل اول معرفی کتاب
 • فصل دوم دیدگاه اندیشمندان
 • فصل سوم مبانی مدیریت کیفیت فراگیر
 • فصل چهارم مدیریت کیفیت در سازمان ها
 • فصل پنجم کیفیت در بهداشت و درمان
 • فصل ششم : مدیریت کیفیت فراگیر در بخش بهداشت و درمان
 • فصل هفتم مدیریت کیفیت فراگیر در مراقبت های بهداشتی
 • فصل هشتم TQM و MIS در نظام بهداشت و درمان
 • فصل نهم منابع انسانی و آموزش کیفیت
 • فصل دهم ارزیابی در مدیریت کیفیت فراگیر
 • فصل یازدهم ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی توسعه نیروی انسانی
 • فصل دوازدهم مدیریت کیفیت فراگیر ، ارزیابی و ارتقاء مراقبت های بهداشتی
 • فصل سیزدهم مروری بر کایزن
 • فصل چهاردهم اجرای TQM در سازمان های بهداشتی و درمانی

_____________________________________________

 • نویسندگان و مترجمان : دکتر سید جمال الدین طبیبی ، دکتر فربد عبادی فردآذر ، دکتر سوگند تورانی ، دکتر نادر خالصی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 376
 • شابک: 9789646715745
قیمت: 135000 تومان
قیمت برای شما: 108000 تومان
 • کتاب مدیریت کیفیت فراگیر در نظام بهداشت و درمان ، یکی از منابع درسی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی است و حاوی بررسی ابعاد کیفیت در مدیریت نظام بهداشت و درمان است. این کتاب در چهارده فصل تدوین شده که عناوین آن عبارتند از:
 • فصل اول معرفی کتاب
 • فصل دوم دیدگاه اندیشمندان
 • فصل سوم مبانی مدیریت کیفیت فراگیر
 • فصل چهارم مدیریت کیفیت در سازمان ها
 • فصل پنجم کیفیت در بهداشت و درمان
 • فصل ششم : مدیریت کیفیت فراگیر در بخش بهداشت و درمان
 • فصل هفتم مدیریت کیفیت فراگیر در مراقبت های بهداشتی
 • فصل هشتم TQM و MIS در نظام بهداشت و درمان
 • فصل نهم منابع انسانی و آموزش کیفیت
 • فصل دهم ارزیابی در مدیریت کیفیت فراگیر
 • فصل یازدهم ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی توسعه نیروی انسانی
 • فصل دوازدهم مدیریت کیفیت فراگیر ، ارزیابی و ارتقاء مراقبت های بهداشتی
 • فصل سیزدهم مروری بر کایزن
 • فصل چهاردهم اجرای TQM در سازمان های بهداشتی و درمانی

_____________________________________________

 • نویسندگان و مترجمان : دکتر سید جمال الدین طبیبی ، دکتر فربد عبادی فردآذر ، دکتر سوگند تورانی ، دکتر نادر خالصی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 376
 • شابک: 9789646715745
قیمت: 135000 تومان
قیمت برای شما: 108000 تومان1 2 3 4 5