Top

کتاب آمد و رفت اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب آمد و رفت یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

در شهر کربلا حوزه داشت و حدود پانصد طلبه را اداره می کرد و به آنها ماهیانه می پرداخت .... دیگران چه می دانستند ... تصور چنین حوزه بلند پایه ای برایشان مشکل بود ... خودش در یک خانه بسیار کوچک و محقر مجاور صحن می زیست ....

______________________________________________________________

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان
کتاب آمد و رفت یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

در شهر کربلا حوزه داشت و حدود پانصد طلبه را اداره می کرد و به آنها ماهیانه می پرداخت .... دیگران چه می دانستند ... تصور چنین حوزه بلند پایه ای برایشان مشکل بود ... خودش در یک خانه بسیار کوچک و محقر مجاور صحن می زیست ....

______________________________________________________________

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان1 2 3 4 5