Top

کتاب بدهکار اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب بدهکار ،یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم :

منو چند قد و نیم قد همه همبازی بودیم ... یکی از بازی ها بازی با زنبور بود ... زنبورهای زننده و خطرناک که بزرگترها را هم می ترسانیدند و ما را از نزدیک شدن به آنها برحذر می داشتند ... اما مگر ما می شنیدیم ... چوب به لانه آنها می کردیم و آنها در فضای اطراف پراکنده می شدند و به هر طرف حمله می کردند ...

_________________________________________________________________

قیمت: 49000 تومان
قیمت برای شما: 39200 تومان
کتاب بدهکار ،یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم :

منو چند قد و نیم قد همه همبازی بودیم ... یکی از بازی ها بازی با زنبور بود ... زنبورهای زننده و خطرناک که بزرگترها را هم می ترسانیدند و ما را از نزدیک شدن به آنها برحذر می داشتند ... اما مگر ما می شنیدیم ... چوب به لانه آنها می کردیم و آنها در فضای اطراف پراکنده می شدند و به هر طرف حمله می کردند ...

_________________________________________________________________

قیمت: 49000 تومان
قیمت برای شما: 39200 تومان1 2 3 4 5