Top

کتاب خردها اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب خردها، یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

مدیر یک دبستان چهار کلاسه بودم و به عموم مدیران دستور مرغداری داده بودند ...در دبستان ما اطاق خالی زیاد بود و من یکی از اطاق ها را برای خواباندن مرغ ها روی تخم مرغ انتخاب کردم ...خیلی دلم می خواست که بزودی پولدار شوم و بجای یک مرغ کرچ، ده مرغ کرچ و بیشتر هم داشته باشم ...

________________________________________________________________

 

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان








کتاب خردها، یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

مدیر یک دبستان چهار کلاسه بودم و به عموم مدیران دستور مرغداری داده بودند ...در دبستان ما اطاق خالی زیاد بود و من یکی از اطاق ها را برای خواباندن مرغ ها روی تخم مرغ انتخاب کردم ...خیلی دلم می خواست که بزودی پولدار شوم و بجای یک مرغ کرچ، ده مرغ کرچ و بیشتر هم داشته باشم ...

________________________________________________________________

 

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان



1 2 3 4 5