Top

کتاب خواهر و برادر اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب خواهر و برادر یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

سالها پیش یکی از بزرگان دانشمند به ایران آمده بود، دختر عزیز و گرامیش هم با او آمد و در یکی از منازل اقوام وارد شدند... چند روزی نگذشته بود که دختر بیمار شد و با یک دل درد دنیا را وداع گفت ...بالاخره بیماری دختر معلوم نشد و به سبک مجهولات بشری درآمد ...همان روز یکی از شعرا دو بیت به مرثیه اش گفت ...

_______________________________________________________________

 

 

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان
کتاب خواهر و برادر یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

سالها پیش یکی از بزرگان دانشمند به ایران آمده بود، دختر عزیز و گرامیش هم با او آمد و در یکی از منازل اقوام وارد شدند... چند روزی نگذشته بود که دختر بیمار شد و با یک دل درد دنیا را وداع گفت ...بالاخره بیماری دختر معلوم نشد و به سبک مجهولات بشری درآمد ...همان روز یکی از شعرا دو بیت به مرثیه اش گفت ...

_______________________________________________________________

 

 

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان1 2 3 4 5