Top

کتاب دانشجو اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب دانشجو یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

همینکه به محل دبستان رسیدند با صحنه ای بسیار عجیب و شگفت انگیز روبرو گشتند ... در اطاق دانشجو باز و باز بود و از دور خودنمایی می کرد که آهای مرا باز گشادید و به سفر زیارتی رفتید؟ ... حالا خوب خوب نگاهم کنید که از مهمانانتان پذیرایی کردم ...

_____________________________________________________________

 

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان
کتاب دانشجو یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

همینکه به محل دبستان رسیدند با صحنه ای بسیار عجیب و شگفت انگیز روبرو گشتند ... در اطاق دانشجو باز و باز بود و از دور خودنمایی می کرد که آهای مرا باز گشادید و به سفر زیارتی رفتید؟ ... حالا خوب خوب نگاهم کنید که از مهمانانتان پذیرایی کردم ...

_____________________________________________________________

 

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان1 2 3 4 5