Top

کتاب ستوه جهنم اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب ستوه جهنم ، یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

فشار سیاسی روز به روز قوی تر می شد ... هر روز قانونی تازه درست می شد و هرچه می خواستند می کردند ... همه در خفقان فرو رفته بودند ، هیچ کس مالک جان و مال خود نبود ... در این اوقات زندگی خانواده میرزا می گذشت ... خانواده کوچکی که در گوشه ای از  این دنیای بزرگ زندگی می کردند ...

________________________________________________________________

 

 

قیمت: 49000 تومان
قیمت برای شما: 39200 تومان
کتاب ستوه جهنم ، یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

فشار سیاسی روز به روز قوی تر می شد ... هر روز قانونی تازه درست می شد و هرچه می خواستند می کردند ... همه در خفقان فرو رفته بودند ، هیچ کس مالک جان و مال خود نبود ... در این اوقات زندگی خانواده میرزا می گذشت ... خانواده کوچکی که در گوشه ای از  این دنیای بزرگ زندگی می کردند ...

________________________________________________________________

 

 

قیمت: 49000 تومان
قیمت برای شما: 39200 تومان1 2 3 4 5