Top

کتاب سپیدرو اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب سپیدرو یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

او حالا چهار دختر و دو پسر داشت و همه آنها را از صمیم قلب دوست می داشت ، سه دختر از همه بزرگتر بودند و دختر چهارم پس از پسرها بود...دخترها بزرگ شدند... و طولی نکشید که دامادها یکی پس از دیگری از در وارد شدند ... همه آنها سید بودند و فقط یکی از آنها سید نبود ...

________________________________________________________________

 

قیمت: 49000 تومان
قیمت برای شما: 39200 تومان
کتاب سپیدرو یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

او حالا چهار دختر و دو پسر داشت و همه آنها را از صمیم قلب دوست می داشت ، سه دختر از همه بزرگتر بودند و دختر چهارم پس از پسرها بود...دخترها بزرگ شدند... و طولی نکشید که دامادها یکی پس از دیگری از در وارد شدند ... همه آنها سید بودند و فقط یکی از آنها سید نبود ...

________________________________________________________________

 

قیمت: 49000 تومان
قیمت برای شما: 39200 تومان1 2 3 4 5