Top

کتاب سید جلیل اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب سید جلیل ، یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

روزی زائری از وطن رسید، آسید جلیل را می شناخت، همسایه ای از همسایگان قدیم بود و کاش او را نمی دید یا اگر می دید سخنش را نمی شنید... مطلب مهم و پرارزشی که آسید جلیل تحمل شنیدنش را نداشت زندگیش بود، عمر و هستیش جلوه می کرد و در خواب و بیداری از او دست بر نمی داشت ...

_________________________________________________________________

 

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان
کتاب سید جلیل ، یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

روزی زائری از وطن رسید، آسید جلیل را می شناخت، همسایه ای از همسایگان قدیم بود و کاش او را نمی دید یا اگر می دید سخنش را نمی شنید... مطلب مهم و پرارزشی که آسید جلیل تحمل شنیدنش را نداشت زندگیش بود، عمر و هستیش جلوه می کرد و در خواب و بیداری از او دست بر نمی داشت ...

_________________________________________________________________

 

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان1 2 3 4 5