Top

کتاب پایان اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب پایان یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

اینها وقایع زندگی است... وقایع زندگی یک آدم که به روزهای پایانی عمر نزدیک شده است ... و چنین روزگار تلخ و بد فرجام پیش رو دارد ... می دانست که اگر در آن خانه تنها بمیرد وارثان فورا می آیند و صاحب خانه می شوند ...

_________________________________________________________________

 

 

قیمت: 49000 تومان
قیمت برای شما: 39200 تومان
کتاب پایان یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

اینها وقایع زندگی است... وقایع زندگی یک آدم که به روزهای پایانی عمر نزدیک شده است ... و چنین روزگار تلخ و بد فرجام پیش رو دارد ... می دانست که اگر در آن خانه تنها بمیرد وارثان فورا می آیند و صاحب خانه می شوند ...

_________________________________________________________________

 

 

قیمت: 49000 تومان
قیمت برای شما: 39200 تومان1 2 3 4 5