Top

کتاب کم روئی چه خطرها دارد اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب کم رویی چه خطرها دارد یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

من آهسته دستی به جیب کشیدم و با هزار افسوس جای پول ها خالی بود....  بی اختیار فریاد زدم زدند ، زدند ، پول هایم را سرقت کردند ...راننده با چشمانی متحیر به من گفت: چه کار کنم؟ بایستم؟ بروم؟  ... یکی از مسافران غرغر کنان گفت : فایده ندارد، الان بین خودشان تقسیم کرده اند و ....

______________________________________________________________

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان
کتاب کم رویی چه خطرها دارد یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

من آهسته دستی به جیب کشیدم و با هزار افسوس جای پول ها خالی بود....  بی اختیار فریاد زدم زدند ، زدند ، پول هایم را سرقت کردند ...راننده با چشمانی متحیر به من گفت: چه کار کنم؟ بایستم؟ بروم؟  ... یکی از مسافران غرغر کنان گفت : فایده ندارد، الان بین خودشان تقسیم کرده اند و ....

______________________________________________________________

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان1 2 3 4 5