Top

کتاب کیسه بیمار اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب کیسه بیمار یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

خدا به شخص بی آزاری سه پسر می دهد و شخص بی آزار آنها را می پذیرد و شکرگزار درگاه پروردگار است.... و هر سه پسر خردسالی ها پشت سر می نهند و بزرگتر می شوند... این بزرگه به یاد خدا بود و هرگز نماز و امور واجب را فراموش نمی کرد ......و آن دو دیگر به تنبلی و تن پروری روی آور شدند ...

_____________________________________________________________

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان
کتاب کیسه بیمار یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

خدا به شخص بی آزاری سه پسر می دهد و شخص بی آزار آنها را می پذیرد و شکرگزار درگاه پروردگار است.... و هر سه پسر خردسالی ها پشت سر می نهند و بزرگتر می شوند... این بزرگه به یاد خدا بود و هرگز نماز و امور واجب را فراموش نمی کرد ......و آن دو دیگر به تنبلی و تن پروری روی آور شدند ...

_____________________________________________________________

قیمت: 39000 تومان
قیمت برای شما: 31200 تومان1 2 3 4 5