Top

کتاب راهنمای واژه سازی پیشرو آریان پور

کتاب راهنمای واژه سازی پیشرو آریان پور اثر دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، شامل بیش از 4000 کلمه در زبان انگلیسی است که با اضافه کردن پیشوند و پسوند به آنها کلمات جدید ساخته می شود.

یکی از موضوعات مهم برای دانشجویان رشته زبان، آشنایی با ساختار کلمات هست. کلماتی که ممکن است پسوند و پیشوند داشته باشند.

در این کتاب ، علاوه بر شرح ریشه کلمات، نمونه کلمات جدید به همراه ترجمه فارسی آنها ذکر شده است. این کتاب به قلم دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، نویسنده و فرهنگ نگار مشهور کشورمان نگاشته شده و در 780 صفحه توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است.

 • دارای دو بخش:
 • بخش نخست - پیشوندها و پیش واژه ها
 • بخش دوم - پسوند ها و پس واژه ها
 • هدف اصلی این است که خواننده با امکانات گسترده واژه سازی در زبان فارسی واقف تر گردد
 • نوآوری برابر فارسی در زبان های بیگانه ( به ویژه انگلیسی و فرانسه و آلمانی)
 • نخستین اثری است که در آن کوشش شده تا همه وند های انگلیسی و برابر های فارسی آنها ارائه شوند و الگویی پی ریزی شود که برگردان واژه ها به زبان فارسی آسان تر و سامان مند تر گردد.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 783
 • شابک :  9789641610823

 

کتاب راهنمای واژه سازی پیشرو آریان پور اثر دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، شامل بیش از 4000 کلمه در زبان انگلیسی است که با اضافه کردن پیشوند و پسوند به آنها کلمات جدید ساخته می شود.

یکی از موضوعات مهم برای دانشجویان رشته زبان، آشنایی با ساختار کلمات هست. کلماتی که ممکن است پسوند و پیشوند داشته باشند.

در این کتاب ، علاوه بر شرح ریشه کلمات، نمونه کلمات جدید به همراه ترجمه فارسی آنها ذکر شده است. این کتاب به قلم دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، نویسنده و فرهنگ نگار مشهور کشورمان نگاشته شده و در 780 صفحه توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است.

 • دارای دو بخش:
 • بخش نخست - پیشوندها و پیش واژه ها
 • بخش دوم - پسوند ها و پس واژه ها
 • هدف اصلی این است که خواننده با امکانات گسترده واژه سازی در زبان فارسی واقف تر گردد
 • نوآوری برابر فارسی در زبان های بیگانه ( به ویژه انگلیسی و فرانسه و آلمانی)
 • نخستین اثری است که در آن کوشش شده تا همه وند های انگلیسی و برابر های فارسی آنها ارائه شوند و الگویی پی ریزی شود که برگردان واژه ها به زبان فارسی آسان تر و سامان مند تر گردد.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 783
 • شابک :  9789641610823

 
1 2 3 4 5