Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

اقتصاد اینترنت

 • در کتاب اقتصاد اینترنت (اقتصاد دانش محور ایران) ، متون مربوط به اقتصاد جدید مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به مرحله توسعه یافتگی ایران و در حد امکان بومی سازی آن انجام شده است.
 • بنابراین خواننده نوشتار حاضر نه تنها با مباحث مطروحه اقتصاد الکترونیکی که در ایران و جهان وجود دارد و مورد مطالعه قرار گرفته و به صورت منظم آورده شده است آشنا می شود بلکه با یک الگوی اجرایی در جهت آماده سازی شرایط برای استقرار اقتصاد الکترونیکی در ایران آشنا خواهد شد. 
 • کتاب حاضر پیرامون اقتصاد الکترونیکی به صورت توصیفی یعنی آنچه به لاتین آن را New Economy می گویند انجام شده است و گام بعد باید در راه تحقیق و تدوین علم اقتصاد الکترونیکی درون زا انجام شود یعنی آنچه به لاتین New Economics گفته می شود.
 • کتاب پیش روی شما تجربه و نمونه ای است از بومی سازی دانش غربی به جای ترجمه ی مستقیم منابع علمی اقتصادی از غرب که بیان اقتصاد غرب است تا اقتصاد ایران.
 • در کتاب حاضر سعی شده است از فرهنگ قالب ایران یعنی فرهنگ غنی اسلامی نیز بهره گرفته شود که آن را در بخش روش اسلامی تولید دانش مطالعه می فرمایید.
 • نویسنده : دکتر حسن توانایان فرد
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 449
 • شابک:
 • 964-7702-77-9

__________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب اقتصاد اینترنت از اینجا

 

 • در کتاب اقتصاد اینترنت (اقتصاد دانش محور ایران) ، متون مربوط به اقتصاد جدید مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به مرحله توسعه یافتگی ایران و در حد امکان بومی سازی آن انجام شده است.
 • بنابراین خواننده نوشتار حاضر نه تنها با مباحث مطروحه اقتصاد الکترونیکی که در ایران و جهان وجود دارد و مورد مطالعه قرار گرفته و به صورت منظم آورده شده است آشنا می شود بلکه با یک الگوی اجرایی در جهت آماده سازی شرایط برای استقرار اقتصاد الکترونیکی در ایران آشنا خواهد شد. 
 • کتاب حاضر پیرامون اقتصاد الکترونیکی به صورت توصیفی یعنی آنچه به لاتین آن را New Economy می گویند انجام شده است و گام بعد باید در راه تحقیق و تدوین علم اقتصاد الکترونیکی درون زا انجام شود یعنی آنچه به لاتین New Economics گفته می شود.
 • کتاب پیش روی شما تجربه و نمونه ای است از بومی سازی دانش غربی به جای ترجمه ی مستقیم منابع علمی اقتصادی از غرب که بیان اقتصاد غرب است تا اقتصاد ایران.
 • در کتاب حاضر سعی شده است از فرهنگ قالب ایران یعنی فرهنگ غنی اسلامی نیز بهره گرفته شود که آن را در بخش روش اسلامی تولید دانش مطالعه می فرمایید.
 • نویسنده : دکتر حسن توانایان فرد
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 449
 • شابک:
 • 964-7702-77-9

__________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب اقتصاد اینترنت از اینجا

 
1 2 3 4 5