16512

معرفی و بیوگرافی دکتر اباسط میرزایی

دکتر اباسط میرزایی

 

دکتر اباسط میرزایی ، متولد یکم اسفند ماه سال 1359 ، نویسنده و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران می باشد.

ایشان در سال 1385 موفق به اخذ درجه کارشناسی بهداشت عمومی (مربی بالینی آموزشی ) از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران شد و سپس موفق به اخذ کارشناسی ازشد و دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات شد.

از جمله سمت های دیگر ایشان، عبارتند از :

  1. عضو هیات عامل و معاون اجرایی بیمارستان فرهیختگان از سال 1395 تا کنون
  2. معاون توسعه و منابع مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بوعلی تیر 1394 لغایت اذر 1395
  3. عضو شورای راهبردی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران1394 لغایت 1398
  4. معاون اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 1393 لغایت 1394
  5. معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 1392
  6. عضو کمسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سال 1391
  7. رئیس اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سال 1388 لغایت 1392
  8. نمایندة تام الاختیار برگزاری آزمون های سراسری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سال 1388 لغایت 1392
  9. دبیر ستاد عملیاتی پروژه تاسیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سال 1387
  10. کارشناس بهداشت عمومی (مربی بالینی آموزشی ) دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران سال 1385

در پاییز و زمستان سال 1400 و 1401، چهار جلد کتاب توسط ایشان و با همکاری سرکار خانم فاطمه میرپارسا تالیف شد که توسط انتشارات جهان رایانه منتشر شدند.

این کتابها به ترتیب زیر است: (برای معرفی و سفارش کتابها روی اسامی آنها کلیک کنید)

کتاب مدیریت منابع انسانی در بیمارستان

کتاب مدیریت در بیمارستان 1

کتاب مدیریت در بیمارستان 2

کتاب بارداری و انواع روش های زایمان