Top

کتاب مدیریت منابع انسانی در بیمارستان تالیف دکتر اباسط میرزایی و فاطمه میرپارسا

کتاب مدیریت منابع انسانی در بیمارستان ، حاوی الزامات و استانداردهای مورد انتظار برای مدیریت منابع انسانی است که برای لازمه مدیریت موفق در بیمارستان است. این کتاب توسط دکتر اباسط میرزایی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران)  و خانم فاطمه میرپارسا تالیف شده و جزو سرفصل های درسی دانشگاه های علوم پزشکی است. مطالب این کتاب در ده فصل تدوین شده و عبارتند از : 

مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در بیمارستان

سیستم کارمندیابی در بیمارستان

آموزش کارکنان

ایمنی کارکنان بیمارستان

سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان و مراکز بهداشتی

توانمندی های عمومی و اختصاصی هر یک از مشاغل

مدیریت شغلی و جانشین پروری

شایستگی های کارکنان ، حمایت از کارکنان و امکانات رفاهی برای کارکنان

مقررا و روش های تخصیص نیروی انسانی به بخش های بیمارستانی

نحوه اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

__________________________________

نویسندگان : دکتر اباسط میرزایی - فاطمه میرپارسا

قطع کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 334

شابک : 9789641611691

 

با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

کتاب مدیریت منابع انسانی در بیمارستان ، حاوی الزامات و استانداردهای مورد انتظار برای مدیریت منابع انسانی است که برای لازمه مدیریت موفق در بیمارستان است. این کتاب توسط دکتر اباسط میرزایی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران)  و خانم فاطمه میرپارسا تالیف شده و جزو سرفصل های درسی دانشگاه های علوم پزشکی است. مطالب این کتاب در ده فصل تدوین شده و عبارتند از : 

مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در بیمارستان

سیستم کارمندیابی در بیمارستان

آموزش کارکنان

ایمنی کارکنان بیمارستان

سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان و مراکز بهداشتی

توانمندی های عمومی و اختصاصی هر یک از مشاغل

مدیریت شغلی و جانشین پروری

شایستگی های کارکنان ، حمایت از کارکنان و امکانات رفاهی برای کارکنان

مقررا و روش های تخصیص نیروی انسانی به بخش های بیمارستانی

نحوه اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

__________________________________

نویسندگان : دکتر اباسط میرزایی - فاطمه میرپارسا

قطع کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 334

شابک : 9789641611691

 

با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.
1 2 3 4 5