Top

فرهنگ بزرگ یک جلدی فراگیر فارسی فارسی پیشرو آریان پور

این فرهنگ لغت آخرین اثر ماندگار از دکتر منوچهر آریان پور کاشانی  است که در آن بیش از 65000 سرواژه فارسی و مترادف آنها به زبان فارسی ذکر شده است.

این فرهنگ لغت شامل امکانات زیر است :

فرهنگی است که با پیروی از آخرین روش های فرهنگ نویسی و رایانه پردازی نگاشته شده و از یک جلد تجاوز نمی کند.

ماخذ و املای واژه هایی را که در چند دهه اخیر از زبان های اروپایی گرفته شده را معلوم می کند.

نام علمی و بین المللی گیاهان و جانوران را ارائه می دهد.

نام مشاهیر را همراه با تاریخ زاد و مرگ آنها را ذکر نموده است.

واژه های کلیدی را در جمله ارائه می دهد تا طرز کاربرد و سایه های معنی آشکار شود.

با استفاده از تصاویر گوناگون معانی برخی واژه ها بهتر نشان داده می شود.

به همراه مثال ها، اصطلاحات ، مشتقات ، برچسب واژه ، تصاویر

_____________________________________________________

نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی

قطع : وزیری

تعداد صفحات : 1639

شابک :  9789641611493

این فرهنگ لغت آخرین اثر ماندگار از دکتر منوچهر آریان پور کاشانی  است که در آن بیش از 65000 سرواژه فارسی و مترادف آنها به زبان فارسی ذکر شده است.

این فرهنگ لغت شامل امکانات زیر است :

فرهنگی است که با پیروی از آخرین روش های فرهنگ نویسی و رایانه پردازی نگاشته شده و از یک جلد تجاوز نمی کند.

ماخذ و املای واژه هایی را که در چند دهه اخیر از زبان های اروپایی گرفته شده را معلوم می کند.

نام علمی و بین المللی گیاهان و جانوران را ارائه می دهد.

نام مشاهیر را همراه با تاریخ زاد و مرگ آنها را ذکر نموده است.

واژه های کلیدی را در جمله ارائه می دهد تا طرز کاربرد و سایه های معنی آشکار شود.

با استفاده از تصاویر گوناگون معانی برخی واژه ها بهتر نشان داده می شود.

به همراه مثال ها، اصطلاحات ، مشتقات ، برچسب واژه ، تصاویر

_____________________________________________________

نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی

قطع : وزیری

تعداد صفحات : 1639

شابک :  9789641611493

این کالا در آینده موجود می شود1 2 3 4 5