Top

فرهنگ هدیه انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

کتاب فرهنگ هدیه انگلیسی به فارسی آریان پور از مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور تالیف دکتر منوچهر آریان پور کاشانی است که شامل 5000 کلمه کاربردی در زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آنها است. چاپ این کتاب در سایز بسیار کوچک به اندازه یک دست می تواند به همراه داشتن کتاب در اماکن مختلف و یادگیری زبان انگلیسی در هر مکان و زمان کمک کند. 
 • محصول جدید دیگری از خانواده فرهنگ های دوزبانه پیشرو آریان پور با هدف پاسخ گویی به پاره ای از نیازهای اولیه و پرکاربرد آموزش زبان آموزان.
 • در تدوین این فرهنگ نیز سعی شده است مانند دیگر فرهنگ های پیشرو آریان پور محتوای کیفی علیرغم حجم محدود آن حفظ شود. همچنین جهت تسهیل کاربران این فرهنگ به شیوه یچاپ دورنگ عرضه می شود.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی
 • قطع : نیم جیبی
 • تعداد صفحات : 334
 • شابک: 9789646715622

 

کتاب فرهنگ هدیه انگلیسی به فارسی آریان پور از مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور تالیف دکتر منوچهر آریان پور کاشانی است که شامل 5000 کلمه کاربردی در زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آنها است. چاپ این کتاب در سایز بسیار کوچک به اندازه یک دست می تواند به همراه داشتن کتاب در اماکن مختلف و یادگیری زبان انگلیسی در هر مکان و زمان کمک کند. 
 • محصول جدید دیگری از خانواده فرهنگ های دوزبانه پیشرو آریان پور با هدف پاسخ گویی به پاره ای از نیازهای اولیه و پرکاربرد آموزش زبان آموزان.
 • در تدوین این فرهنگ نیز سعی شده است مانند دیگر فرهنگ های پیشرو آریان پور محتوای کیفی علیرغم حجم محدود آن حفظ شود. همچنین جهت تسهیل کاربران این فرهنگ به شیوه یچاپ دورنگ عرضه می شود.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی
 • قطع : نیم جیبی
 • تعداد صفحات : 334
 • شابک: 9789646715622

 
1 2 3 4 5