Top

فلش کارت برگزیدگان آریا درس اجتماعی سوم دبستان انتشارات جهان رایانه

فلش کارت اجتماعی سوم دبستان یکی از فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا است که در 188 صفحه بصورت رنگی توسط انتشارات جهان رایانه چاپ شده است. بر روی هر یک از این کارت ها سوالات مهم درس اجتماعی و در پشت آن پاسخ آن نوشته شده است. دانش آموزان می توانند با مرور این کارت ها خود را برای امتحان نهایی درس اجتماعی آماده کنند.

  • قطع : جیبی
  • تعداد صفحات : 188
  • شابک : 9789641611332

 

 

 

 

 

 

فلش کارت اجتماعی سوم دبستان یکی از فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا است که در 188 صفحه بصورت رنگی توسط انتشارات جهان رایانه چاپ شده است. بر روی هر یک از این کارت ها سوالات مهم درس اجتماعی و در پشت آن پاسخ آن نوشته شده است. دانش آموزان می توانند با مرور این کارت ها خود را برای امتحان نهایی درس اجتماعی آماده کنند.

  • قطع : جیبی
  • تعداد صفحات : 188
  • شابک : 9789641611332

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5