Top

فلش کارت برگزیدگان آریا درس اجتماعی چهارم دبستان انتشارات جهان رایانه

فلش کارت اجتماعی چهارم یکی از فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا است که در 196 صفحه توسط انتشارات جهان رایانه چاپ شده است. بر روی این کارت ها سوالات مهم درس اجتماعی و پشت انها پاسخ آن نوشته شده است. دانش آموزان می توانند با مرور این فلش کارت خود را برای امتحانات نهایی درس اجتماعی آماده کنند.

  • قطع : جیبی
  • تعداد صفحات : 196
  • شابک : 9789641611356

 

 

 

 

 

 

فلش کارت اجتماعی چهارم یکی از فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا است که در 196 صفحه توسط انتشارات جهان رایانه چاپ شده است. بر روی این کارت ها سوالات مهم درس اجتماعی و پشت انها پاسخ آن نوشته شده است. دانش آموزان می توانند با مرور این فلش کارت خود را برای امتحانات نهایی درس اجتماعی آماده کنند.

  • قطع : جیبی
  • تعداد صفحات : 196
  • شابک : 9789641611356

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5