Top

فلش کارت برگزیدگان آریا درس هدیه های آسمان سوم دبستان انتشارات جهان رایانه

فلش کارت هدیه های آسمان (هدیه آسمانی ) سوم دبستان ، یکی از فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا است که در 156 صفحه بصورت رنگی توسط انتشارات جهان رایانه چاپ شده است. بر روی هر کدام از این کارت ها سوالات مهم درس هدیه آسمانی و در پشت آنها پاسخ آن نوشته شده است. دانش آموزان می توانند با مرور این سوالات خود را برای امتحان نهایی درس هدیه آسمانی آماده کنند.

  • قطع : جیبی
  • تعداد صفحات : 156
  • شابک : 9789641611349

 

 

 

 

 

 

فلش کارت هدیه های آسمان (هدیه آسمانی ) سوم دبستان ، یکی از فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا است که در 156 صفحه بصورت رنگی توسط انتشارات جهان رایانه چاپ شده است. بر روی هر کدام از این کارت ها سوالات مهم درس هدیه آسمانی و در پشت آنها پاسخ آن نوشته شده است. دانش آموزان می توانند با مرور این سوالات خود را برای امتحان نهایی درس هدیه آسمانی آماده کنند.

  • قطع : جیبی
  • تعداد صفحات : 156
  • شابک : 9789641611349

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5