Top

کتاب 504 واژگان پایه و کاملا ضروری زبان انگلیسی

 • شامل 504 واژگان پایه و کاملا ضروری زبان انگلیسی برگرفته از فرهنگ واژگان پیشرو آریان پور قابل شنیدن با قلم هوشمند امین
 • زیر نظر دکتر بهرام دلگشایی
 • تعریف واژگان به فارسی
 • مترادف واژگان
 • کاربرد هر واژه در یک مثال
 • ترجمه مثال ها
 • تلفظ واژه، معنی، مثال و ترجمه گویای مثال توسط قلم هوشمند
 • شامل 42 درس و هر درس شامل 12 لغت جدید
 • مطرح ترین کتاب لغت زبان انگلیسی برای کنکورها و آزمون های ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • 3 مثال کاربردی از هر لغت

 

 

 • شامل 504 واژگان پایه و کاملا ضروری زبان انگلیسی برگرفته از فرهنگ واژگان پیشرو آریان پور قابل شنیدن با قلم هوشمند امین
 • زیر نظر دکتر بهرام دلگشایی
 • تعریف واژگان به فارسی
 • مترادف واژگان
 • کاربرد هر واژه در یک مثال
 • ترجمه مثال ها
 • تلفظ واژه، معنی، مثال و ترجمه گویای مثال توسط قلم هوشمند
 • شامل 42 درس و هر درس شامل 12 لغت جدید
 • مطرح ترین کتاب لغت زبان انگلیسی برای کنکورها و آزمون های ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • 3 مثال کاربردی از هر لغت

 

 
1 2 3 4 5