Top

فرهنگ هدیه انگلیسی به فارسی آریان پور

 • محصول جدید دیگری از خانواده فرهنگ های دوزبانه پیشرو آریان پور با هدف پاسخ گویی به پاره ای از نیازهای اولیه و پرکاربرد آموزش زبان آموزان.
 • در تدوین این فرهنگ نیز سعی شده است مانند دیگر فرهنگ های پیشرو آریان پور محتوای کیفی علیرغم حجم محدود آن حفظ شود. همچنین جهت تسهیل کاربران این فرهنگ به شیوه یچاپ دورنگ عرضه می شود.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی
 • قطع : جیبی
 • تعداد صفحات : 334
 • شابک:
 • 978-964-6715-62-2

 

____________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب فرهنگ هدیه پیشرو آریانپور از اینجا

دانلود کاتالوگ فرهنگ واژگان پیشرو آریانپور از اینجا

دانلود فیلم محصولات زبان آموزی پیشرو آریانپور از اینجا

 

 • محصول جدید دیگری از خانواده فرهنگ های دوزبانه پیشرو آریان پور با هدف پاسخ گویی به پاره ای از نیازهای اولیه و پرکاربرد آموزش زبان آموزان.
 • در تدوین این فرهنگ نیز سعی شده است مانند دیگر فرهنگ های پیشرو آریان پور محتوای کیفی علیرغم حجم محدود آن حفظ شود. همچنین جهت تسهیل کاربران این فرهنگ به شیوه یچاپ دورنگ عرضه می شود.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی
 • قطع : جیبی
 • تعداد صفحات : 334
 • شابک:
 • 978-964-6715-62-2

 

____________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب فرهنگ هدیه پیشرو آریانپور از اینجا

دانلود کاتالوگ فرهنگ واژگان پیشرو آریانپور از اینجا

دانلود فیلم محصولات زبان آموزی پیشرو آریانپور از اینجا

 
1 2 3 4 5