Top

فرهنگ دو جلدی فارسی به انگلیسی آریان پور

  • فرهنگ واژگان دوجلدی دانشگاهی ( گسترده ) فارسی به انگلیسی پیشرو آریانپور
  • در نگارش این فرهنگ سعی شده است با شیوه ای نوین در دنیای پیشرفته در این زمینه به وجود آمده ، فرهنگی تدوین شود که کاستی ها و نقایص فرهنگ های گذشته را نداشته باشد و با تکیه بر تجربیات فرهنگ نویسان شاخص کشور با پشتوانه علمی و تجربه کافی ، همکاری گروه بزرگ فرهنگ نویسی ، کتاب مرجعی درخور زبان و ادب فارسی و قابلیت های ویژه آن در مقابل زبان انگلیسی ارائه شود.
  • نویسنده : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی
  • با همکاری : دکتر سید مصطفی عاصی
  • قطع : وزیری
  • شابک دوره :
  • 978-964-161-070-0

  ___________________________________________________________

  دانلود کاتالوگ فرهنگ واژگان پیشرو آریانپور از اینجا

  دانلود فیلم محصولات زبان آموزی پیشرو آریانپور از اینجا

  • فرهنگ واژگان دوجلدی دانشگاهی ( گسترده ) فارسی به انگلیسی پیشرو آریانپور
  • در نگارش این فرهنگ سعی شده است با شیوه ای نوین در دنیای پیشرفته در این زمینه به وجود آمده ، فرهنگی تدوین شود که کاستی ها و نقایص فرهنگ های گذشته را نداشته باشد و با تکیه بر تجربیات فرهنگ نویسان شاخص کشور با پشتوانه علمی و تجربه کافی ، همکاری گروه بزرگ فرهنگ نویسی ، کتاب مرجعی درخور زبان و ادب فارسی و قابلیت های ویژه آن در مقابل زبان انگلیسی ارائه شود.
  • نویسنده : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی
  • با همکاری : دکتر سید مصطفی عاصی
  • قطع : وزیری
  • شابک دوره :
  • 978-964-161-070-0

  ___________________________________________________________

  دانلود کاتالوگ فرهنگ واژگان پیشرو آریانپور از اینجا

  دانلود فیلم محصولات زبان آموزی پیشرو آریانپور از اینجا
1 2 3 4 5