16512

کتابهای فرهنگ پیشرو آریان پور

فرهنگ آریان پور

 

کتابهای فرهنگ پیشرو آریان پور یا دیکشنری آریانپور، حاوی فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی و بالعکس هستند که توسط دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، تالیف شده و توسط انتشارات جهان رایانه بروز آوری و منتشر شده است. این دیکشنری در اندازه های بزرگ و کوچک با عناوین جامع، گسترده، فراگیر،همراه،همسفر و هدیه منتشر شده است.

 

نسل اول این فرهنگ ها در سال 1344 توسط انتشارات امیر کبیر به چاپ رسید. در آن زمان پایه این فرهنگ ها دیکشنری shorter oxford 1960 بود و در اندازه های 5 جلدی ، 2 جلدی ، 1 جلدی ، جیبی منتشر شد. دیکشنری فارسی به انگلیسی نیز در اندازه 2 جلدی به چاپ رسید.

 

نسل دوم این فرهنگ ها در سال 1377 توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسید. این دیکشنری های بروز شده بر پایه دیکشنری New Webster 1997 بود که نسبت به نسل اول حدود 37 سال جدیدتر به شمار می رفت و در اندازه های 6 جلدی ، 2جلدی ، یک جلدی ، جیبی و نیم جیبی منتشر شد. دیکشنری های فارسی به انگلیسی نیز در اندازه های  4 جلدی ، 2جلدی ، 1 جلدی ، جیبی و نیم جیبی به چاپ رسید. راهنمای تلفظ کلمات دیکشنری با لهجه آمریکایی اضافه شد و 95% کلمات همراه با ذکر مثال بود .

 

نسل سوم این فرهنگ ها در سال 1388 توسط انتشارات جهان رایانه بروزرسانی شد. اکنون دیکشنری های جدید علاوه بر داشتن تمام ویژگی های خوب دیکشنری های قبلی ، خصوصیات منحصر به فرد دیگری دارد و حاوی نوآوری های بی سابقه ای هستند. پایه این فرهنگ ها ، دیکشنری New Webster 2008  است که نسبت به نسل اول 48 سال جدیدتر بوده و حدود 97% لغات همراه با ذکر مثال ، اصطلاحات متداول برای هر کلمه، مشتقات هر کلمه و تصاویر هستند.

عناوین جدیدترین دیکشنری های آریانپور به شرح زیر است که برای توضیحات بیشتر می توانید روی آنها کلیک کنید  :

 

دیکشنری های انگلیسی به فارسی:

فرهنگ هفت جلدی انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ دو جلدی انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ یک جلدی انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ همراه انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ همسفر انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ هدیه انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

دیکشنری های فارسی به انگلیسی :

فرهنگ چهار جلدی فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ دو جلدی فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ یک جلدی فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ همراه فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ همسفر فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

فرهنگ هدیه فارسی به انگلیسی پیشرو آریان پور

دیکشنری های دو سویه:

فرهنگ یک جلدی دو سویه پیشرو آریان پور

فرهنگ همراه دوسویه پیشرو آریان پور

فرهنگ همسفر دوسویه پیشرو آریان پور

نرم افزارهای آریانپور

دیکشنری آریانپور برای موبایل اندروید

دیکشنری آریانپور برای سیستم عامل ویندوز

 معرفی کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور